Về Chúng tôi

Công ty TNHH Sản Xuất Dầu Nhờn TN-Silicone là công ty TNHH  đi vào hoạt động ngày 25 tháng 12 năm 2020 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh mã số doanh nghiệp 0316657899 do Phòng Đăng Kí Kinh Doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh Cấp ngày 25/12/2020
.
Back to top