HĐ MUA BÁN

 • Tiếp nhận thông tin đơn hàng 
 • Lập hợp đồng mua bán 2 bên
 • Thỏa thuận kí kết mua bán 2 bên
 • Bổ sung các chứng từ tạm ứng
 • Thanh toán tạm ứng mua bán
QUY TRÌNH

Bán hàng doanh nghiệp

CHÀO GIÁ

sales@tn-silicone.com

 • Tiếp nhận chào giá thương mại
 • Email : tn.silicone@gmail.com
 • Lập dự toán sản phẩm dự án
 • Tiếp nhận chào giá đại lý :
 • tn@tn-silicone.com.vn

ĐẶT HÀNG

tn.silicone@gmail.com

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • Xác nhận đơn đặt hàng
 • Xác nhận số lượng và đơn giá
 • Xác nhận địa chỉ nhận hàng
 • Xác nhận thời giao giao hàng

HĐ MUA BÁN

CẬP NHẬT

 • Tiếp nhận thông tin đơn hàng 
 • Lập hợp đồng mua bán 2 bên
 • Thỏa thuận kí kết mua bán 2 bên
 • Bổ sung các chứng từ tạm ứng
 • Thanh toán tạm ứng mua bán

XUẤT KHO

CẬP NHẬT

 • Tiếp nhận đơn đặt hàng 
 • Tiếp nhận hàng nhập kho
 • Thông báo giao hàng 
 • Đảm bảo số lượng hàng hóa
 • Quản lý số lượng tồn kho

VẬN CHUYỂN

CẬP NHẬT

 • Tiếp nhận đơn hàng từ kho 
 • Xác nhận thông tin vận chuyển
 • Thông báo cước vận chuyển
 • Thời gian vận chuyển
 • Vận chuyển HCM trong 3h
Back to top