CHÀO GIÁ

 • Tiếp nhận chào giá thương mại
 • Email : tn.silicone@gmail.com
 • Lập dự toán sản phẩm dự án:
 • Email : sales@tn-silicone.com
 • Tiếp nhận chào giá đại lý :
 • tn@tn-silicone.com.vn
QUY TRÌNH

Bán hàng doanh nghiệp

CHÀO GIÁ

0966655936

 • Tiếp nhận chào giá thương mại
 • Email : tn.silicone@gmail.com
 • Lập dự toán sản phẩm dự án:
 • Email : sales@tn-silicone.com
 • Tiếp nhận chào giá đại lý :
 • tn@tn-silicone.com.vn

ĐẶT HÀNG

0978655936

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • Xác nhận đơn đặt hàng
 • Xác nhận số lượng và đơn giá
 • Xác nhận địa chỉ nhận hàng
 • Xác nhận thời giao giao hàng
 • support@tn-silicone.com.vn

HĐ MUA BÁN

02836365555

 • Tiếp nhận thông tin đơn hàng 
 • Lập hợp đồng mua bán 2 bên
 • Thỏa thuận kí kết mua bán 2 bên
 • Bổ sung các chứng từ tạm ứng
 • Thanh toán tạm ứng mua bán
 • ktt@tn-silicone.com.vn

XUẤT KHO

02836364444

 • Tiếp nhận đơn đặt hàng 
 • Tiếp nhận hàng nhập kho
 • Thông báo giao hàng 
 • Đảm bảo số lượng hàng hóa
 • Quản lý số lượng tồn kho
 • tn.silicone@gmail.com

VẬN CHUYỂN

CẬP NHẬT

 • Tiếp nhận đơn hàng từ kho 
 • Xác nhận thông tin vận chuyển
 • Thông báo cước vận chuyển
 • Thời gian vận chuyển
 • Vận chuyển HCM trong 3h
 • support@tn-silicone.com
Back to top